Publications


Found 13 publications

Publications Project Group Resources

article Schlummer, M., Hoffmann, T., Dikau, R., Eickmeier, M., Fischer, P., Gerlach, R., Holzkämper, J., Kalis, A., Kretschmer, I., Lauer, F., Maier, A., Meesenburg, J., Meurers-Balke, J., Münch, U., Pätzold, S., Steininger, F., Stobbe, A., Zimmermann, A. (2014): From point to area: Upscaling approaches for Late Quaternary archaeological and environmental data

d1 url